Ostatnia wiadomość

Nowsza- -Starsza
SKŁADKA NA PZŁ 2019

Składka na PZŁ na rok 2019 wynosi:

- normalna - 363 zł

- ulgowa - 203 zł ( dot. członków PZŁ którzy do 31.12.2018 r. ukończą/ukończyli 70 lat oraz uczącej się młodzieży do ukończenia 25 r.ż.).

Termin wpłaty składki - 14.12.2018 r.

Składkę wpłacamy na konto K.Ł. Drop z dopiskiem "Składka na PZŁ, Imię i Nazwisko" lub gotówką w dniach 05.11.2018 lub 03.12.2018 od godz. 17:00 przy okazji wypisywania "odstrzałów" w Plac. Opiek.-Wych. w Zielonej Górze.

Do 14.12.2018 r. należy również przekazać skarbnikowi koła legitymacje członkowskie PZŁ.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zarząd koła niniejszym informuje iż:

1. Wydawanie "odstrzałów" odbywać się będzie w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00 w Placówce Opiek.-Wych. w Zielonej Górze.

2. Myśliwi-leśnicy spoza grona członków naszego koła polują bez osoby towarzyszącej wyłącznie na terenie swojego leśnictwa. Na innych terenach zawsze przy obecności myśliwego, członka koła.

3. Myśliwi-rolnicy spoza grona członków naszego koła polują bez osoby towarzyszącej wyłącznie na terenie gruntów stanowiących ich własność. Na innych terenach zawsze przy obecności myśliwego, członka koła.

4. Jelenie cielęta i łanie przejmowane na użytek własny muszą obowiązkowo być okazywane i potwierdzane na protokole przez członka zarządu koła lub gospodarza obwodu lub strażnika łowieckiego (jedną z tych osób).

5. Adresem do korespondencji jest: K.Ł. Drop, ul. Potokowa 1 D/4, 65-153 Zielona Góra (adres księgowej koła).

6. Wszelkie dokumenty, kwity ze skupów, protokoły etc., przesyłamy na w/w adres.

7. W związku ze zgłaszanymi przez członków koła częstymi i powszechnymi przypadkami "blokowania" przez jednego, dwóch a nawet kilku myśliwych, szczególnie atrakcyjnych sektorów poprzez wpisywanie się do "Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" na ten sam sektor zaraz po zakończeniu na nim polowania lub poprzez wzajemne wpisywanie się myśliwych na te sektory, zarząd apeluje o  natychmiastowe zaprzestanie takich praktyk.  Takie zachowanie nie przystoi prawemu myśliwemu i świadczy o lekceważącym  i niekoleżeńskim stosunku do pozostałego grona  członków naszego koła. Wpisów do "Książki..." powinniśmy dokonywać osobiście przed i po zakończeniu polowania podpisując się CZYTELNIE. Ponownie na dany sektor wpisujemy się po dobie przerwy. Wprowadzenie takich regulacji ma na celu umożliwienie  innym członkom koła realizacji swej pasji w wybranych, szczególnie atrakcyjnych łowiskach (doba przerwy - nie dotyczy myśliwych pilnujących upraw). Zasady takie spowodują także wzrost pozyskania i pozytywnie wpłyną na realizację planów.

8. W "odstrzale" BEZWZGLĘDNIE wpisujemy FORMĘ POROŻA w przypadku pozyskanych samców zwierzyny płowej. Zarząd apeluje również o zapoznanie się z aktualnymi ?Zasadami selekcji osobniczej..? dostępnej m. in. na stronie Zarządu Okręgowego PZŁ  http://www.zielonagora.pzlow.pl

8. Powyższe regulacje obowiązują od chwili ogłoszenia.

ADRES DO KORESPONDENCJI - ZMIANA

Dn. 07.08.2018 r. zarząd koła uchwalił zmianę adresu do korespondencji. Aktualny adres:

K.Ł. Drop

ul. Potokowa 1D/4

65-153 Zielona Góra

Wszelką korespondencję, w tym kwity ze skupów i protokoły przyjęcia na użytek własny tusz zwierzyny należy kierować na w/w adres.


ZARZĄD KOŁA - ZMIANY

Dn. 07.08.2018 r., w związku z rezygnacją Kol. Ireneusza Polińskiego z pełnienia funkcji skarbnika, zarząd koła w oparciu o § 62 pkt. 8 Statutu PZŁ, ukonstytuował się na nowo.

Aktualny skład zarządu i pełnione funkcje:

1. Kol. Tadeusz Baranowski - prezes zarządu

2. Kol. Jerzy Buczyniak - łowczy

3. Kol. Wojciech Misiuk - skarbnik

4. Kol. Paweł Lenczewski - sekretarz


KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy o tym, by myśliwi wybierający się na polowania zbiorowe byli obowiązkowo zaopatrzeni w pomarańczowe lub żółte kamizelki ostrzegawcze.

TRZCINOWISKA OBW. 78 - ZAKAZ POLOWAŃ

W związku z bardzo dużym zmniejszeniem ilości i powierzchni naturalnych ostoi / miejsc bytowania dla dzików na obwodzie 78 którymi do niedawna były rozległe trzcinowiska, wprowadzony zostaje od dn. 07.05.2016 r.

ZAKAZ POLOWANIA NA DZIKI I ZAKŁADANIA NĘCISK W TRZCINOWISKACH NA OBWODZIE 78

Celem tego działania jest ograniczenie migracji dzików oraz spowodowanie wzrostu ich populacji do satysfakcjonującego poziomu.

W związku z powyższym polujemy przede wszystkim na polach.

Badanie mięsa

Szybkie badanie mięsa dzika przeprowadza Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze przy ul. Browarnej 6.tel. 68 453 73 61. Przy dostarczeniu próbki do godziny 11:00 wynik można sprawdzić dzwoniąc pod podany numer telefonu około 14:30 w tym samym dniu. Koszt badania to około 27zł.

Dla przypomnienia podajemy z których części tuszy należy pobrać próbki wielkości orzecha laskowego:

a)mięśnie każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,

b)mięśnie żuchwowe,

c)mięśnie przedramienia,

d)mięśnie międzyżebrowe,

e)mięśnie języka,

- jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt a-c, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni , które są dostępne.  Ogólna waga próbki z jednego dzika to min.150g

Kontakt
Koło Łowieckie "DROP"
65-153 Zielona Góra
ul. Potokowa 1D/4
Nr konta bankowego: 06 1090 1636 0000 0000 6200 7602
Numery telefonów
Lp.
Imię, Nazwisko - stanowisko          
Numer telefonu  
E-mail     
1 Tadeusz Baranowski - prezes

xxxxxxxxx

2 Jerzy Buczyniak - łowczy xxxxxxxxx
3 Wojciech Misiuk - skarbnik xxxxxxxxx
4 Paweł Lenczewski - sekretarz xxxxxxxxx

Zdjęcia z 60-lecia

Zdjęcia z obchodów 60 lecia Koła wejdź na strone:
http://www.przegladlubuski.pl/.
Zdjęcia wykonał Krzysztof Chmielnik.
Wkrótce zdjęcia w naszej galerii.

Pierwszy Wpis
Od 12 czerwca 2009 roku działa nasza nowa strona internetowa. Zapraszamy.


Organy Koła

Zarząd Koła

Prezes: Tadeusz Baranowski

Łowczy: Jerzy Buczyniak

Skarbnik: Wojciech Misiuk

Sekretarz: Paweł Lenczewski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Sławomir Raczyng

Członek: Henryk Niekrasz

Członek: Waldemar Jach


Gospodarze obwodów

Obwód 56:

Obwód 78: Bolesław Prusinowski

Obwód 151: Roman Bujda

Obwód 166: Piotr Braun

 

Fazy księżyca

CURRENT MOON

DROP - Koło Łowieckie