Ostatnia wiadomość

Nowsza- -Starsza
Pilnowanie zasiewów kukurydzy.

Myśliwy wyznaczony na daną noc stróżowania, odpowiedzialny jest za sumienne i rzetelne pilnowanie zasiewów przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę. W sytuacji gdy nie może osobiście stawić się na dyżur, zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować osobę zastępującą. Dyżur rozpoczynamy o godz. 21:00 i kończymy o 5:30 rano dnia następnego. Przed objęciem dyżuru należy osobiście sprawdzić powierzchnię. W przypadku widocznych świeżych szkód należy fakt ten bezzwłocznie zgłosić łowczemu.

Przy książkach wpisów znajduje się rejestr stróżujących. Stróżujący osobiście odnotowuje fakt objęcia dyżuru oraz jego zakończenia. Kontrolę nad dyżurującymi będą sprawować łowczy, gospodarze obwodów oraz strażnicy łowieccy.

UWAGA ? należy zgłaszać ewentualne rozpalanie ognisk ? straż pożarna 68 383 50 76 (obw. 151).

Poniżej zamieszczony jest harmonogram dyżurów.

 

DYŻURY NA ZASIEWACH
DATA OBW. 151 - SEKT. 9
2017-05-05 Kokoszka Radek
2017-05-06 Frąckowiak Wojciech
2017-05-07 Harold Hugenholtz
2017-05-08 Buczyniak Marta
2017-05-09 Leśko Wiesław
2017-05-10 Nieznajemski Jarosław
2017-05-11 Raczyng Sławomir
2017-05-12 Ślęga Janusz
2017-05-13 Buczyniak Marta
2017-05-14 Frąckowiak Wojciech
2017-05-15 Harold Hugenholtz
2017-05-16 Kokoszka Radek
2017-05-17 Leśko Wiesław
2017-05-18 Nieznajemski Jarosław
2017-05-19 Raczyng Sławomir
2017-05-20 Ślęga Janusz
2017-05-21 Buczyniak Marta
2017-05-22 Frąckowiak Wojciech
2017-05-23 Harold Hugenholtz
2017-05-24 Kokoszka Radek
2017-05-25 Leśko Wiesław
2017-05-26 Nieznajemski Jarosław
2017-05-27 Raczyng Sławomir
2017-05-28 Ślęga Janusz
2017-05-29 Buczyniak Marta
2017-05-30 Frąckowiak Wojciech
2017-05-31 Harold Hugenholtz
2017-06-01 Kokoszka Radek
2017-06-02 Leśko Wiesław
2017-06-03 Nieznajemski Jarosław
2017-06-04 Raczyng Sławomir
2017-06-05 Ślęga Janusz
DATA OBW. 151 - SEKT. 11, 4
2017-05-04 Antończak Adam
2017-05-05 Bujda Roman
2017-05-06 Dolot Przemysław
2017-05-07 Dziaduszek Jacek
2017-05-08 Gościak Józef
2017-05-09 Gościak Stanisław
2017-05-10 Słoka Karol
2017-05-11 Sobotka Grzegorz
2017-05-12 Wąsiewicz Marcin
2017-05-13 Wojtyła Marian
2017-05-14 Antończak Adam
2017-05-15 Bujda Roman
2017-05-16 Dolot Przemysław
2017-05-17 Dziaduszek Jacek
2017-05-18 Gościak Józef
2017-05-19 Gościak Stanisław
2017-05-20 Słoka Karol
2017-05-21 Sobotka Grzegorz
2017-05-22 Wąsiewicz Marcin
2017-05-23 Wojtyła Marian
2017-05-24 Antończak Adam
2017-05-25 Bujda Roman
2017-05-26 Dolot Przemysław
2017-05-27 Dziaduszek Jacek
2017-05-28 Gościak Józef
2017-05-29 Gościak Stanisław
2017-05-30 Słoka Karol
2017-05-31 Sobotka Grzegorz
2017-06-01 Wąsiewicz Marcin
2017-06-02 Wojtyła Marian
DATA OBW. 166 - SEKT. 16 B                                       (pole Fedyniuka , od torów)
Łukianowski Mirosław
Łukjanowski Krzysztof
Łukjanowski Wiesław
Poliński Ireneusz
Surmacz Wiesław
Zegzuła Adam
Zelem Roman
Zieliński Patryk
Szajkowski Stanisław
Szafrański Jan
Łukianowski Mirosław
Łukjanowski Krzysztof
Łukjanowski Wiesław
Poliński Ireneusz
Surmacz Wiesław
Zegzuła Adam
Zelem Roman
Zieliński Patryk
Szajkowski Stanisław
Szafrański Jan
Łukianowski Mirosław
Łukjanowski Krzysztof
Łukjanowski Wiesław
Poliński Ireneusz
Surmacz Wiesław
Zegzuła Adam
Zelem Roman
Zieliński Patryk
Szajkowski Stanisław
Szafrański Jan
DATA OBW. 166 - SEKT. 16 A                                           (od torów, od stacji do Fedyniuka)
2017-04-29 Babiński Piotr
2017-04-30 Błaszczak Gerard
2017-05-01 Braun Piotr
2017-05-02 Jaskulski Adam
2017-05-03 Kozłowski Zdzisław
2017-05-04 Leśniak Przemysław
2017-05-05 Majchrzak Adam
2017-05-06 Matujzo Jarosław
2017-05-07 Mielec Janusz
2017-05-08 Zagierski Adam
2017-05-09 Babiński Piotr
2017-05-10 Błaszczak Gerard
2017-05-11 Braun Piotr
2017-05-12 Jaskulski Adam
2017-05-13 Kozłowski Zdzisław
2017-05-14 Leśniak Przemysław
2017-05-15 Majchrzak Adam
2017-05-16 Matujzo Jarosław
2017-05-17 Mielec Janusz
2017-05-18 Zagierski Adam
2017-05-19 Babiński Piotr
2017-05-20 Błaszczak Gerard
2017-05-21 Braun Piotr
2017-05-22 Jaskulski Adam
2017-05-23 Kozłowski Zdzisław
2017-05-24 Leśniak Przemysław
2017-05-25 Majchrzak Adam
2017-05-26 Matujzo Jarosław
2017-05-27 Mielec Janusz
2017-05-28 Zagierski Adam
30.04.2017 PRZYSTRZELANIE BRONI

W dn. 30.04.2017 od godz. 11:00 na strzelnicy myśliwskiej w Zielonej Górze będzie możliwość przystrzelania broni.

STRÓŻE NA KUKURYDZY

Rolnicy na naszych obwodach rozpoczęli obsiewanie pól kukurydzą. Na wielu sektorach zasiewów będą pilnować wynajęci stróże z psami.

Prosimy o zachowanie UWAGI I BEZPIECZEŃSTWA w trakcie wykonywania polowań. Ponadto zarząd prosi o niepowodowanie sytuacji konfliktowych ze stróżami. Stróże są zobowiązani do rzetelnego wykonywania powierzonego zadania i będą z tego rozliczani. Nadrzędnym celem jest bowiem ochrona zasiewów przed ewentualnymi szkodami.

OKRES OCHRONNY LOCH

 

UWAGA!
od dn. 01.01.2017 przestaje obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Zgodnie z paragrafem 1 pkt b  niniejszego Rozporządzenia, okres polowań na lochy obowiązuje ponownie
od 15 sierpnia do 15 stycznia
KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy o tym, by myśliwi wybierający się na polowania zbiorowe byli obowiązkowo zaopatrzeni w pomarańczowe lub żółte kamizelki ostrzegawcze.

TRZCINOWISKA OBW. 78 - ZAKAZ POLOWAŃ

W związku z bardzo dużym zmniejszeniem ilości i powierzchni naturalnych ostoi / miejsc bytowania dla dzików na obwodzie 78 którymi do niedawna były rozległe trzcinowiska, wprowadzony zostaje od dn. 07.05.2016 r.

ZAKAZ POLOWANIA NA DZIKI I ZAKŁADANIA NĘCISK W TRZCINOWISKACH NA OBWODZIE 78

Celem tego działania jest ograniczenie migracji dzików oraz spowodowanie wzrostu ich populacji do satysfakcjonującego poziomu.

W związku z powyższym polujemy przede wszystkim na polach.

Badanie mięsa

Szybkie badanie mięsa dzika przeprowadza Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze przy ul. Browarnej 6.tel. 68 453 73 61. Przy dostarczeniu próbki do godziny 11:00 wynik można sprawdzić dzwoniąc pod podany numer telefonu około 14:30 w tym samym dniu. Koszt badania to około 27zł.

Dla przypomnienia podajemy z których części tuszy należy pobrać próbki wielkości orzecha laskowego:

a)mięśnie każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,

b)mięśnie żuchwowe,

c)mięśnie przedramienia,

d)mięśnie międzyżebrowe,

e)mięśnie języka,

- jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt a-c, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni , które są dostępne.  Ogólna waga próbki z jednego dzika to min.150g

Kontakt
Koło Łowieckie "DROP"
65-001 Zielona Góra
ul. Zbożowa 11
NR konta bankowego: 06 1090 1636 0000 0000 6200 7602
email: radkokk@poczta.onet.pl
Numery telefonów
Lp.
Imię, Nazwisko - stanowisko          
Numer telefonu  
E-mail     
1 Wiesław Leśko - prezes

605 422 630

2 Wanda Zielińska - skarbnik
604 751 886
3 Radosław Kokoszka - sekretarz
512 139 115
4 Jerzy Buczyniak - łowczy
xxxxxxxxx
5

6 Zofia  Pikula - podłowczyni
534 020 677
Zdjęcia z 60-lecia

Zdjęcia z obchodów 60 lecia Koła wejdź na strone:
http://www.przegladlubuski.pl/.
Zdjęcia wykonał Krzysztof Chmielnik.
Wkrótce zdjęcia w naszej galerii.

Pierwszy Wpis
Od 12 czerwca 2009 roku działa nasza nowa strona internetowa. Zapraszamy.


Pilnowanie zasiewów kukurydzy. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
niedziela, 30 kwietnia 2017 05:10

Myśliwy wyznaczony na daną noc stróżowania, odpowiedzialny jest za sumienne i rzetelne pilnowanie zasiewów przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę. W sytuacji gdy nie może osobiście stawić się na dyżur, zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować osobę zastępującą. Dyżur rozpoczynamy o godz. 21:00 i kończymy o 5:30 rano dnia następnego. Przed objęciem dyżuru należy osobiście sprawdzić powierzchnię. W przypadku widocznych świeżych szkód należy fakt ten bezzwłocznie zgłosić łowczemu.

Przy książkach wpisów znajduje się rejestr stróżujących. Stróżujący osobiście odnotowuje fakt objęcia dyżuru oraz jego zakończenia. Kontrolę nad dyżurującymi będą sprawować łowczy, gospodarze obwodów oraz strażnicy łowieccy.

UWAGA ? należy zgłaszać ewentualne rozpalanie ognisk ? straż pożarna 68 383 50 76 (obw. 151).

Poniżej zamieszczony jest harmonogram dyżurów.

 

 
DYŻURY NA ZASIEWACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
sobota, 29 kwietnia 2017 09:00
DATA OBW. 151 - SEKT. 9
2017-05-05 Kokoszka Radek
2017-05-06 Frąckowiak Wojciech
2017-05-07 Harold Hugenholtz
2017-05-08 Buczyniak Marta
2017-05-09 Leśko Wiesław
2017-05-10 Nieznajemski Jarosław
2017-05-11 Raczyng Sławomir
2017-05-12 Ślęga Janusz
2017-05-13 Buczyniak Marta
2017-05-14 Frąckowiak Wojciech
2017-05-15 Harold Hugenholtz
2017-05-16 Kokoszka Radek
2017-05-17 Leśko Wiesław
2017-05-18 Nieznajemski Jarosław
2017-05-19 Raczyng Sławomir
2017-05-20 Ślęga Janusz
2017-05-21 Buczyniak Marta
2017-05-22 Frąckowiak Wojciech
2017-05-23 Harold Hugenholtz
2017-05-24 Kokoszka Radek
2017-05-25 Leśko Wiesław
2017-05-26 Nieznajemski Jarosław
2017-05-27 Raczyng Sławomir
2017-05-28 Ślęga Janusz
2017-05-29 Buczyniak Marta
2017-05-30 Frąckowiak Wojciech
2017-05-31 Harold Hugenholtz
2017-06-01 Kokoszka Radek
2017-06-02 Leśko Wiesław
2017-06-03 Nieznajemski Jarosław
2017-06-04 Raczyng Sławomir
2017-06-05 Ślęga Janusz
DATA OBW. 151 - SEKT. 11, 4
2017-05-04 Antończak Adam
2017-05-05 Bujda Roman
2017-05-06 Dolot Przemysław
2017-05-07 Dziaduszek Jacek
2017-05-08 Gościak Józef
2017-05-09 Gościak Stanisław
2017-05-10 Słoka Karol
2017-05-11 Sobotka Grzegorz
2017-05-12 Wąsiewicz Marcin
2017-05-13 Wojtyła Marian
2017-05-14 Antończak Adam
2017-05-15 Bujda Roman
2017-05-16 Dolot Przemysław
2017-05-17 Dziaduszek Jacek
2017-05-18 Gościak Józef
2017-05-19 Gościak Stanisław
2017-05-20 Słoka Karol
2017-05-21 Sobotka Grzegorz
2017-05-22 Wąsiewicz Marcin
2017-05-23 Wojtyła Marian
2017-05-24 Antończak Adam
2017-05-25 Bujda Roman
2017-05-26 Dolot Przemysław
2017-05-27 Dziaduszek Jacek
2017-05-28 Gościak Józef
2017-05-29 Gościak Stanisław
2017-05-30 Słoka Karol
2017-05-31 Sobotka Grzegorz
2017-06-01 Wąsiewicz Marcin
2017-06-02 Wojtyła Marian
DATA OBW. 166 - SEKT. 16 B                                       (pole Fedyniuka , od torów)
Łukianowski Mirosław
Łukjanowski Krzysztof
Łukjanowski Wiesław
Poliński Ireneusz
Surmacz Wiesław
Zegzuła Adam
Zelem Roman
Zieliński Patryk
Szajkowski Stanisław
Szafrański Jan
Łukianowski Mirosław
Łukjanowski Krzysztof
Łukjanowski Wiesław
Poliński Ireneusz
Surmacz Wiesław
Zegzuła Adam
Zelem Roman
Zieliński Patryk
Szajkowski Stanisław
Szafrański Jan
Łukianowski Mirosław
Łukjanowski Krzysztof
Łukjanowski Wiesław
Poliński Ireneusz
Surmacz Wiesław
Zegzuła Adam
Zelem Roman
Zieliński Patryk
Szajkowski Stanisław
Szafrański Jan
DATA OBW. 166 - SEKT. 16 A                                           (od torów, od stacji do Fedyniuka)
2017-04-29 Babiński Piotr
2017-04-30 Błaszczak Gerard
2017-05-01 Braun Piotr
2017-05-02 Jaskulski Adam
2017-05-03 Kozłowski Zdzisław
2017-05-04 Leśniak Przemysław
2017-05-05 Majchrzak Adam
2017-05-06 Matujzo Jarosław
2017-05-07 Mielec Janusz
2017-05-08 Zagierski Adam
2017-05-09 Babiński Piotr
2017-05-10 Błaszczak Gerard
2017-05-11 Braun Piotr
2017-05-12 Jaskulski Adam
2017-05-13 Kozłowski Zdzisław
2017-05-14 Leśniak Przemysław
2017-05-15 Majchrzak Adam
2017-05-16 Matujzo Jarosław
2017-05-17 Mielec Janusz
2017-05-18 Zagierski Adam
2017-05-19 Babiński Piotr
2017-05-20 Błaszczak Gerard
2017-05-21 Braun Piotr
2017-05-22 Jaskulski Adam
2017-05-23 Kozłowski Zdzisław
2017-05-24 Leśniak Przemysław
2017-05-25 Majchrzak Adam
2017-05-26 Matujzo Jarosław
2017-05-27 Mielec Janusz
2017-05-28 Zagierski Adam
Poprawiony: niedziela, 30 kwietnia 2017 05:08
 
30.04.2017 PRZYSTRZELANIE BRONI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
piątek, 21 kwietnia 2017 14:35

W dn. 30.04.2017 od godz. 11:00 na strzelnicy myśliwskiej w Zielonej Górze będzie możliwość przystrzelania broni.

 
20.05.2017 WALNE ZGROMADZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
środa, 26 kwietnia 2017 12:56

Walne zgromadzenie członków K.Ł. Drop odbędzie się w dn. 20.05.2017 r. o godz. 10:00.

Miejsce: świetlica wiejska w Letnicy 10 (gm. Świdnica).

 
STRÓŻE NA KUKURYDZY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
piątek, 21 kwietnia 2017 09:31

Rolnicy na naszych obwodach rozpoczęli obsiewanie pól kukurydzą. Na wielu sektorach zasiewów będą pilnować wynajęci stróże z psami.

Prosimy o zachowanie UWAGI I BEZPIECZEŃSTWA w trakcie wykonywania polowań. Ponadto zarząd prosi o niepowodowanie sytuacji konfliktowych ze stróżami. Stróże są zobowiązani do rzetelnego wykonywania powierzonego zadania i będą z tego rozliczani. Nadrzędnym celem jest bowiem ochrona zasiewów przed ewentualnymi szkodami.

Poprawiony: piątek, 21 kwietnia 2017 14:40
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Fazy księżyca

CURRENT MOON

DROP - Koło Łowieckie