Ostatnia wiadomość

Nowsza- -Starsza
MIKOŁAJKI 2017

W dn. 25.11.2017 r. pod patronatem K.Ł. Drop odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci, wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Zielonej Górze.

Pomimo niesprzyjającej aury impreza znakomicie się udała, choć jej program musiał zostać mocno "okrojony". Obdarowane prezentami, uśmiechnięte dzieci składają tą drogą wszystkim myśliwym naszego koła oraz pozostałym darczyńcom serdeczne podziękowania i Darz Bór!

Wzmianka oraz kilka fotografii z imprezy na stronie Z.O. PZŁ

www.zielonagora.pzlow.pl/images/stories/Pliki/2017/Pozostale/Mysliwi_Dzieciom/Mysliwi_Dzieciom_Mikolajki_2017.pdf

UWAGA - ZMIANA TERMINU POLOWANIA WIGILIJNEGO NA 16.12.2017

Uwaga,

polowanie wigilijne odbędzie się 16.12.2017 r. a nie jak początkowo planowaliśmy 23.12.2017. r.

Zbiórka o godz. 7:50 w Lubiatowie. Zgłoszenia uczestnictwa do R. Kokoszka do dn. 13.12.2017.

BLOKADY SEKTORÓW

Na posiedzeniu w dn. 30.10.2017 zarząd koła podjął decyzję o zablokowaniu od dn. 31.10.2017 r. dla polowań indywidualnych następujących sektorów:

* obwód 151 - sektory nr 24, 11

* obwód 166 - sektory nr 17A, 6, 7

* obwód 56 - sektory nr 7A, 5, 17

* obwód 78 - sektory nr 9B, 10B, 11B oraz trzcinowiska za wałem

Powyższe podyktowane jest koniecznością utrzymania w łowiskach stanu ilościowego populacji zwierzyny, gwarantującej powodzenie polowań komercyjnych. Blokady obowiązują do odwołania.

SKŁADKA PZŁ 2018

Wysokość składek na PZŁ na rok 2018 r:

1. Składka członkowska normalna wraz z ubezpieczeniem wynosi 357 zł.

2. Składka członkowska ulgowa wraz z ubezpieczeniem wynosi 197 zł (Składka ulgowa, w wysokości 50% składki normalnej, przysługuje tym członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia).

Wpłaty dokonujemy wyłącznie na konto koła nr 06 1090 1636 0000 0000 6200 7602 najpóźniej do dnia 15.12.2017 r. wpisując w tytule przelewu "Składka na PZŁ 2018 Imię i Nazwisko".

WALKA Z ASF
Witam,
do koła wpłynęły pisma - rekomendacja Ministra Środowiska dot. planowanego zagęszczenia dzików oraz pismo ZO PZŁ dotyczące tej kwestii.
Walka z ASF nabiera rozpędu i niestety, ale dotyczy to również naszego koła. MŚ wraz z PZŁ nakładają na wszystkie koła w kraju obowiązek drastycznego zredukowania pogłowia dzików.
Wg. wyliczeń, na poszczególnych naszych obwodach w dn. 30.11.2017 r. stan dzików powinien wynosić maksymalnie:

Obwód

Planowana ilość dzika w obwodzie (szt) na podstawie rekomendacji MŚ

56

5 szt  (0,1 szt/km2)

78

7 szt   (0,1 szt/km2)

151

37 szt  (0,5 szt/km2)

166

18 szt (0,5 szt/km2)

Proszę w imieniu zarządu koła o zintensyfikowanie polowań na dziki.
ZO PZŁ zapowiada kontrolę realizacji rekomendacji MŚ. Z pisma wynika, iż w przypadku dzierżawców obwodów niewywiązujacych się z powierzonego zadania, mogą być wyciągane konsekwencje nawet w postaci wykluczenia koła ze zrzeszenia.
W celu realizacji zadania będą zaplanowane polowania zbiorowe. Harmonogram zostanie rozesłany i ogłoszony po jego opracowaniu.
Pozdrawiam/Darz Bór!
Radek Kokoszka
ZMIANY W ZARZĄDZIE K.Ł. DROP

Koleżanki  i Koledzy,
wobec faktu złożenia rezygnacji z funkcji prezesa zarządu przez Kol. Mariana Wojtyłę, zarząd na swym posiedzeniu w dniu 09.06.2017 r. podjął decyzję o ponownym ukonstytuowaniu się.
Zgodnie z uchwałą zarządu nr 2/2017 z dn. 09.06.2017 r. skład zarządu K.Ł. Drop Zielona Góra jest następujący:

1. Kol. Radosław Kokoszka - prezes zarządu
2. Kol. Jerzy Buczyniak - łowczy
3. Kol. Ireneusz Poliński - skarbnik
4. Kol. Zofia Pikula - sekretarz
5. Kol. Marian Wojtyła - bez funkcji - pozostający jednak formalnie członkiem zarządu do najbliższego walnego zgromadzenia członków koła.
Podstawa prawna: § 62 pkt. 8 Statutu PZŁ.


Pozdrawiam / Darz Bór!

Radek Kokoszka

OKRES OCHRONNY LOCH

 

UWAGA!
od dn. 01.01.2017 przestaje obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Zgodnie z paragrafem 1 pkt b  niniejszego Rozporządzenia, okres polowań na lochy obowiązuje ponownie
od 15 sierpnia do 15 stycznia
KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy o tym, by myśliwi wybierający się na polowania zbiorowe byli obowiązkowo zaopatrzeni w pomarańczowe lub żółte kamizelki ostrzegawcze.

TRZCINOWISKA OBW. 78 - ZAKAZ POLOWAŃ

W związku z bardzo dużym zmniejszeniem ilości i powierzchni naturalnych ostoi / miejsc bytowania dla dzików na obwodzie 78 którymi do niedawna były rozległe trzcinowiska, wprowadzony zostaje od dn. 07.05.2016 r.

ZAKAZ POLOWANIA NA DZIKI I ZAKŁADANIA NĘCISK W TRZCINOWISKACH NA OBWODZIE 78

Celem tego działania jest ograniczenie migracji dzików oraz spowodowanie wzrostu ich populacji do satysfakcjonującego poziomu.

W związku z powyższym polujemy przede wszystkim na polach.

Badanie mięsa

Szybkie badanie mięsa dzika przeprowadza Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze przy ul. Browarnej 6.tel. 68 453 73 61. Przy dostarczeniu próbki do godziny 11:00 wynik można sprawdzić dzwoniąc pod podany numer telefonu około 14:30 w tym samym dniu. Koszt badania to około 27zł.

Dla przypomnienia podajemy z których części tuszy należy pobrać próbki wielkości orzecha laskowego:

a)mięśnie każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,

b)mięśnie żuchwowe,

c)mięśnie przedramienia,

d)mięśnie międzyżebrowe,

e)mięśnie języka,

- jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt a-c, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni , które są dostępne.  Ogólna waga próbki z jednego dzika to min.150g

Kontakt
Koło Łowieckie "DROP"
65-001 Zielona Góra
ul. Zbożowa 11
NR konta bankowego: 06 1090 1636 0000 0000 6200 7602
email: radkokk@poczta.onet.pl
Numery telefonów
Lp.
Imię, Nazwisko - stanowisko          
Numer telefonu  
E-mail     
1 Radosław Kokoszka - prezes

xxxxxxxxx

2 Ireneusz Poliński - skarbnik
605 336 312
3 - podłowczy

4 Jerzy Buczyniak - łowczy
xxxxxxxxx


6 Zofia  Pikula - sekretarz
534 020 677
Zdjęcia z 60-lecia

Zdjęcia z obchodów 60 lecia Koła wejdź na strone:
http://www.przegladlubuski.pl/.
Zdjęcia wykonał Krzysztof Chmielnik.
Wkrótce zdjęcia w naszej galerii.

Pierwszy Wpis
Od 12 czerwca 2009 roku działa nasza nowa strona internetowa. Zapraszamy.


MIKOŁAJKI 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
środa, 06 grudnia 2017 13:40

W dn. 25.11.2017 r. pod patronatem K.Ł. Drop odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci, wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Zielonej Górze.

Pomimo niesprzyjającej aury impreza znakomicie się udała, choć jej program musiał zostać mocno "okrojony". Obdarowane prezentami, uśmiechnięte dzieci składają tą drogą wszystkim myśliwym naszego koła oraz pozostałym darczyńcom serdeczne podziękowania i Darz Bór!

Wzmianka oraz kilka fotografii z imprezy na stronie Z.O. PZŁ

www.zielonagora.pzlow.pl/images/stories/Pliki/2017/Pozostale/Mysliwi_Dzieciom/Mysliwi_Dzieciom_Mikolajki_2017.pdf

Poprawiony: środa, 06 grudnia 2017 13:55
 
UWAGA - ZMIANA TERMINU POLOWANIA WIGILIJNEGO NA 16.12.2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
środa, 22 listopada 2017 10:20

Uwaga,

polowanie wigilijne odbędzie się 16.12.2017 r. a nie jak początkowo planowaliśmy 23.12.2017. r.

Zbiórka o godz. 7:50 w Lubiatowie. Zgłoszenia uczestnictwa do R. Kokoszka do dn. 13.12.2017.

 
SKŁADKA PZŁ 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
wtorek, 03 października 2017 06:48

Wysokość składek na PZŁ na rok 2018 r:

1. Składka członkowska normalna wraz z ubezpieczeniem wynosi 357 zł.

2. Składka członkowska ulgowa wraz z ubezpieczeniem wynosi 197 zł (Składka ulgowa, w wysokości 50% składki normalnej, przysługuje tym członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia).

Wpłaty dokonujemy wyłącznie na konto koła nr 06 1090 1636 0000 0000 6200 7602 najpóźniej do dnia 15.12.2017 r. wpisując w tytule przelewu "Składka na PZŁ 2018 Imię i Nazwisko".

 
BLOKADY SEKTORÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
wtorek, 24 października 2017 08:43

Na posiedzeniu w dn. 30.10.2017 zarząd koła podjął decyzję o zablokowaniu od dn. 31.10.2017 r. dla polowań indywidualnych następujących sektorów:

* obwód 151 - sektory nr 24, 11

* obwód 166 - sektory nr 17A, 6, 7

* obwód 56 - sektory nr 7A, 5, 17

* obwód 78 - sektory nr 9B, 10B, 11B oraz trzcinowiska za wałem

Powyższe podyktowane jest koniecznością utrzymania w łowiskach stanu ilościowego populacji zwierzyny, gwarantującej powodzenie polowań komercyjnych. Blokady obowiązują do odwołania.

Poprawiony: wtorek, 31 października 2017 07:32
 
WALKA Z ASF PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
wtorek, 12 września 2017 08:55
Witam,
do koła wpłynęły pisma - rekomendacja Ministra Środowiska dot. planowanego zagęszczenia dzików oraz pismo ZO PZŁ dotyczące tej kwestii.
Walka z ASF nabiera rozpędu i niestety, ale dotyczy to również naszego koła. MŚ wraz z PZŁ nakładają na wszystkie koła w kraju obowiązek drastycznego zredukowania pogłowia dzików.
Wg. wyliczeń, na poszczególnych naszych obwodach w dn. 30.11.2017 r. stan dzików powinien wynosić maksymalnie:

Obwód

Planowana ilość dzika w obwodzie (szt) na podstawie rekomendacji MŚ

56

5 szt  (0,1 szt/km2)

78

7 szt   (0,1 szt/km2)

151

37 szt  (0,5 szt/km2)

166

18 szt (0,5 szt/km2)

Proszę w imieniu zarządu koła o zintensyfikowanie polowań na dziki.
ZO PZŁ zapowiada kontrolę realizacji rekomendacji MŚ. Z pisma wynika, iż w przypadku dzierżawców obwodów niewywiązujacych się z powierzonego zadania, mogą być wyciągane konsekwencje nawet w postaci wykluczenia koła ze zrzeszenia.
W celu realizacji zadania będą zaplanowane polowania zbiorowe. Harmonogram zostanie rozesłany i ogłoszony po jego opracowaniu.
Pozdrawiam/Darz Bór!
Radek Kokoszka
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3

Fazy księżyca

CURRENT MOON

DROP - Koło Łowieckie