Ostatnia wiadomość

Nowsza- -Starsza
19.08.2017 PRZEPĘDZANIE KUKURYDZY

W dn. 19.08.2017 r. odbędzie się przepędzanie upraw kukurydzy w okolicach Lubiatowa i Kosierza.

Zbiórka o godz. 8:00 przy domku w Lubiatowie.

Zarząd apeluje o przybycie licznego grona Kolegów myśliwych i stażystów (najlepiej wraz z pieskami).

HARMONOGRAM DYŻURÓW

DATA

OBW. 151 - SEKT. 9, 12

15.08.17

Ślęga Janusz

15.08.17

Frąckowiak Wojciech

17.08.17

Harold Hugenholtz

17.08.17

Buczyniak Marta

19.08.17

Raczyng Sławomir

19.08.17

Kokoszka Radek

21.08.17

Pikula Zofia

21.08.17

Miazga Bogdan

23.08.17

Ślęga Janusz

23.08.17

Frąckowiak Wojciech

25.08.17

Harold Hugenholtz

25.08.17

Buczyniak Marta

27.08.17

Raczyng Sławomir

27.08.17

Kokoszka Radek

29.08.17

Pikula Zofia

29.08.17

Miazga Bogdan

31.08.17

Ślęga Janusz

31.08.17

Frąckowiak Wojciech

02.09.17

Harold Hugenholtz

02.09.17

Buczyniak Marta

04.09.17

Raczyng Sławomir

04.09.17

Kokoszka Radek

06.09.17

Pikula Zofia

06.09.17

Miazga Bogdan

08.09.17

Ślęga Janusz

08.09.17

Frąckowiak Wojciech

10.09.17

Harold Hugenholtz

10.09.17

Buczyniak Marta

12.09.17

Raczyng Sławomir

12.09.17

Kokoszka Radek

14.09.17

Pikula Zofia

14.09.17

Miazga Bogdan

DATA

OBW. 151 - SEKT. 11, 4, 23

15.08.17

Antończak Adam

15.08.17

Bujda Roman

17.08.17

Dolot Przemysław

17.08.17

Dziaduszek Jacek

19.08.17

Antończak Adam

19.08.17

Gościak Stanisław

21.08.17

Słoka Karol

21.08.17

Wąsiewicz Marcin

23.08.17

Wojtyła Marian

23.08.17

Antończak Adam

25.08.17

Antończak Adam

25.08.17

Bujda Roman

27.08.17

Dolot Przemysław

27.08.17

Dziaduszek Jacek

29.08.17

Antończak Adam

29.08.17

Gościak Stanisław

31.08.17

Słoka Karol

31.08.17

Wąsiewicz Marcin

02.09.17

Wojtyła Marian

02.09.17

Antończak Adam

04.09.17

Antończak Adam

04.09.17

Bujda Roman

06.09.17

Dolot Przemysław

06.09.17

Dziaduszek Jacek

08.09.17

Antończak Adam

08.09.17

Gościak Stanisław

10.09.17

Słoka Karol

10.09.17

Wąsiewicz Marcin

12.09.17

Wojtyła Marian

12.09.17

Antończak Adam

14.09.17

Bujda Roman

14.09.17

Dolot Przemysław

DATA

 

OBW. 166 - SEKT. 16 B           (pole Fedyniuka, od torów)

15.08.17

Łukianowski Mirosław

15.08.17

Łukjanowski Krzysztof

17.08.17

Łukjanowski Wiesław

17.08.17

Poliński Ireneusz

19.08.17

Surmacz Wiesław

19.08.17

Zegzuła Adam

21.08.17

Zelem Roman

21.08.17

Zieliński Patryk

23.08.17

Szajkowski Stanisław

23.08.17

Szafrański Jan

25.08.17

Łukianowski Mirosław

25.08.17

Łukjanowski Krzysztof

27.08.17

Łukjanowski Wiesław

27.08.17

Poliński Ireneusz

29.08.17

Surmacz Wiesław

29.08.17

Zegzuła Adam

31.08.17

Zelem Roman

31.08.17

Zieliński Patryk

02.09.17

Szajkowski Stanisław

02.09.17

Szafrański Jan

04.09.17

Łukianowski Mirosław

04.09.17

Łukjanowski Krzysztof

06.09.17

Łukjanowski Wiesław

06.09.17

Poliński Ireneusz

08.09.17

Surmacz Wiesław

08.09.17

Zegzuła Adam

10.09.17

Zelem Roman

10.09.17

Zieliński Patryk

12.09.17

Szajkowski Stanisław

12.09.17

Szafrański Jan

14.09.17

Łukianowski Mirosław

14.09.17

Łukjanowski Krzysztof

 

DATA

OBW. 166 - DRZONÓW

15.08.17

Babiński Piotr

15.08.17

Błaszczak Gerard

17.08.17

Braun Piotr

17.08.17

Jaskulski Adam

19.08.17

Kozłowski Zdzisław

19.08.17

Leśniak Przemysław

21.08.17

Majchrzak Adam

21.08.17

Matujzo Jarosław

23.08.17

Mielec Janusz

23.08.17

Zagierski Adam

25.08.17

Babiński Piotr

25.08.17

Błaszczak Gerard

27.08.17

Braun Piotr

27.08.17

Jaskulski Adam

29.08.17

Kozłowski Zdzisław

29.08.17

Leśniak Przemysław

31.08.17

Majchrzak Adam

31.08.17

Matujzo Jarosław

02.09.17

Mielec Janusz

02.09.17

Zagierski Adam

04.09.17

Babiński Piotr

04.09.17

Błaszczak Gerard

06.09.17

Braun Piotr

06.09.17

Jaskulski Adam

08.09.17

Kozłowski Zdzisław

08.09.17

Leśniak Przemysław

10.09.17

Majchrzak Adam

10.09.17

Matujzo Jarosław

12.09.17

Mielec Janusz

12.09.17

Zagierski Adam

14.09.17

Babiński Piotr

14.09.17

Błaszczak Gerard

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DO KOŁA

Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia nr 3/Drop/2017, zobowiązaliśmy się do opłacania składek członkowskich do koła w wysokości  90 zł na kwartał. Niestety wielu z nas nie wywiązuje się z tego obowiązku.

Wobec powyższego, zarząd apeluje do członków zalegających z w/w składką o jej bezzwłoczne uregulowanie.

ZMIANY W ZARZĄDZIE K.Ł. DROP

Koleżanki  i Koledzy,
wobec faktu złożenia rezygnacji z funkcji prezesa zarządu przez Kol. Mariana Wojtyłę, zarząd na swym posiedzeniu w dniu 09.06.2017 r. podjął decyzję o ponownym ukonstytuowaniu się.
Zgodnie z uchwałą zarządu nr 2/2017 z dn. 09.06.2017 r. skład zarządu K.Ł. Drop Zielona Góra jest następujący:

1. Kol. Radosław Kokoszka - prezes zarządu
2. Kol. Jerzy Buczyniak - łowczy
3. Kol. Ireneusz Poliński - skarbnik
4. Kol. Zofia Pikula - sekretarz
5. Kol. Marian Wojtyła - bez funkcji - pozostający jednak formalnie członkiem zarządu do najbliższego walnego zgromadzenia członków koła.
Podstawa prawna: § 62 pkt. 8 Statutu PZŁ.


Pozdrawiam / Darz Bór!

Radek Kokoszka

OKRES OCHRONNY LOCH

 

UWAGA!
od dn. 01.01.2017 przestaje obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Zgodnie z paragrafem 1 pkt b  niniejszego Rozporządzenia, okres polowań na lochy obowiązuje ponownie
od 15 sierpnia do 15 stycznia
KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy o tym, by myśliwi wybierający się na polowania zbiorowe byli obowiązkowo zaopatrzeni w pomarańczowe lub żółte kamizelki ostrzegawcze.

TRZCINOWISKA OBW. 78 - ZAKAZ POLOWAŃ

W związku z bardzo dużym zmniejszeniem ilości i powierzchni naturalnych ostoi / miejsc bytowania dla dzików na obwodzie 78 którymi do niedawna były rozległe trzcinowiska, wprowadzony zostaje od dn. 07.05.2016 r.

ZAKAZ POLOWANIA NA DZIKI I ZAKŁADANIA NĘCISK W TRZCINOWISKACH NA OBWODZIE 78

Celem tego działania jest ograniczenie migracji dzików oraz spowodowanie wzrostu ich populacji do satysfakcjonującego poziomu.

W związku z powyższym polujemy przede wszystkim na polach.

Badanie mięsa

Szybkie badanie mięsa dzika przeprowadza Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze przy ul. Browarnej 6.tel. 68 453 73 61. Przy dostarczeniu próbki do godziny 11:00 wynik można sprawdzić dzwoniąc pod podany numer telefonu około 14:30 w tym samym dniu. Koszt badania to około 27zł.

Dla przypomnienia podajemy z których części tuszy należy pobrać próbki wielkości orzecha laskowego:

a)mięśnie każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,

b)mięśnie żuchwowe,

c)mięśnie przedramienia,

d)mięśnie międzyżebrowe,

e)mięśnie języka,

- jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt a-c, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni , które są dostępne.  Ogólna waga próbki z jednego dzika to min.150g

Kontakt
Koło Łowieckie "DROP"
65-001 Zielona Góra
ul. Zbożowa 11
NR konta bankowego: 06 1090 1636 0000 0000 6200 7602
email: radkokk@poczta.onet.pl
Numery telefonów
Lp.
Imię, Nazwisko - stanowisko          
Numer telefonu  
E-mail     
1 Radosław Kokoszka - prezes

xxxxxxxxx

2 Ireneusz Poliński - skarbnik
605 336 312
3 - podłowczy

4 Jerzy Buczyniak - łowczy
xxxxxxxxx


6 Zofia  Pikula - sekretarz
534 020 677
Zdjęcia z 60-lecia

Zdjęcia z obchodów 60 lecia Koła wejdź na strone:
http://www.przegladlubuski.pl/.
Zdjęcia wykonał Krzysztof Chmielnik.
Wkrótce zdjęcia w naszej galerii.

Pierwszy Wpis
Od 12 czerwca 2009 roku działa nasza nowa strona internetowa. Zapraszamy.


19.08.2017 PRZEPĘDZANIE KUKURYDZY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
poniedziałek, 14 sierpnia 2017 10:46

W dn. 19.08.2017 r. odbędzie się przepędzanie upraw kukurydzy w okolicach Lubiatowa i Kosierza.

Zbiórka o godz. 8:00 przy domku w Lubiatowie.

Zarząd apeluje o przybycie licznego grona Kolegów myśliwych i stażystów (najlepiej wraz z pieskami).

Poprawiony: poniedziałek, 14 sierpnia 2017 10:52
 
OCHRONA UPRAW KUKURYDZY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
poniedziałek, 14 sierpnia 2017 07:40

Koleżanki  i Koledzy,

Nasze koło stanęło przed poważnym problemem realnych szkód w kukurydzy, której na naszych obwodach mamy prawie 1400 ha. Skutecznie "obroniliśmy" się na zasiewach. Nadeszła jednak druga faza i  konieczność zabezpieczenia upraw wykształcających już kolby, a tym samym przyciągających zwierzynę.  Koło zakupiło prawie 500 mb liny bawełnianej i prawie 10 000 petard. Kolega z koła wytwarza tzw. sznury hukowe. Za regularne instalowanie tych sznurów wokół upraw jest odpowiedzialnych kilku wyznaczonych myśliwych. Trwa już także regularne przepędzanie kukurydzy prowadzone przez łowczego i kilku Kolegów. Jest to niestety za mało.

Nierealne jest także ogrodzenie tych upraw ze względu na długość ewent. grodzenia (sam Lubiatów to ok. 35 km) ale także koszty oraz  skomplikowaną topografię i lokalizację upraw, nierzadko "wchodzących" w środek lasu..

W związku z powyższym, od dn. 15.08.2017 r. uruchamiamy dyżury myśliwych. Na dyżury wpisujemy się jak na zwykłe polowanie. Naszym zadaniem jest być w łowisku oraz przede wszystkim PRZEPĘDZAĆ KUKURYDZĘ W PORZE NOCNEJ tak, by zwierzyna czuła obecność człowieka. Nieocenioną jest też rola psa towarzyszącemu myśliwemu. W tych warunkach wydaje się, iż jest to jedyny w miarę skuteczny sposób na odstraszenie dzików i jeleni oraz zminimalizowanie szkód.

ZARZĄD APELUJE O ZAANGAŻOWANIE I CZYNNE UCZESTNICTWO W OCHRONIE UPRAW.

Mile widziane są wszelkie pomysły i sugestie członków koła w przedmiotowej kwestii.

Poniżej harmonogram dyżurów na najbliższy okres.


Poprawiony: poniedziałek, 14 sierpnia 2017 08:13
 
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DO KOŁA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
piątek, 28 lipca 2017 08:10

Koleżanki i Koledzy,

zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia nr 3/Drop/2017, zobowiązaliśmy się do opłacania składek członkowskich do koła w wysokości  90 zł na kwartał. Niestety wielu z nas nie wywiązuje się z tego obowiązku.

Wobec powyższego, zarząd apeluje do członków zalegających z w/w składką o jej bezzwłoczne uregulowanie.

 
HARMONOGRAM DYŻURÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
poniedziałek, 14 sierpnia 2017 08:04

DATA

OBW. 151 - SEKT. 9, 12

15.08.17

Ślęga Janusz

15.08.17

Frąckowiak Wojciech

17.08.17

Harold Hugenholtz

17.08.17

Buczyniak Marta

19.08.17

Raczyng Sławomir

19.08.17

Kokoszka Radek

21.08.17

Pikula Zofia

21.08.17

Miazga Bogdan

23.08.17

Ślęga Janusz

23.08.17

Frąckowiak Wojciech

25.08.17

Harold Hugenholtz

25.08.17

Buczyniak Marta

27.08.17

Raczyng Sławomir

27.08.17

Kokoszka Radek

29.08.17

Pikula Zofia

29.08.17

Miazga Bogdan

31.08.17

Ślęga Janusz

31.08.17

Frąckowiak Wojciech

02.09.17

Harold Hugenholtz

02.09.17

Buczyniak Marta

04.09.17

Raczyng Sławomir

04.09.17

Kokoszka Radek

06.09.17

Pikula Zofia

06.09.17

Miazga Bogdan

08.09.17

Ślęga Janusz

08.09.17

Frąckowiak Wojciech

10.09.17

Harold Hugenholtz

10.09.17

Buczyniak Marta

12.09.17

Raczyng Sławomir

12.09.17

Kokoszka Radek

14.09.17

Pikula Zofia

14.09.17

Miazga Bogdan

DATA

OBW. 151 - SEKT. 11, 4, 23

15.08.17

Antończak Adam

15.08.17

Bujda Roman

17.08.17

Dolot Przemysław

17.08.17

Dziaduszek Jacek

19.08.17

Antończak Adam

19.08.17

Gościak Stanisław

21.08.17

Słoka Karol

21.08.17

Wąsiewicz Marcin

23.08.17

Wojtyła Marian

23.08.17

Antończak Adam

25.08.17

Antończak Adam

25.08.17

Bujda Roman

27.08.17

Dolot Przemysław

27.08.17

Dziaduszek Jacek

29.08.17

Antończak Adam

29.08.17

Gościak Stanisław

31.08.17

Słoka Karol

31.08.17

Wąsiewicz Marcin

02.09.17

Wojtyła Marian

02.09.17

Antończak Adam

04.09.17

Antończak Adam

04.09.17

Bujda Roman

06.09.17

Dolot Przemysław

06.09.17

Dziaduszek Jacek

08.09.17

Antończak Adam

08.09.17

Gościak Stanisław

10.09.17

Słoka Karol

10.09.17

Wąsiewicz Marcin

12.09.17

Wojtyła Marian

12.09.17

Antończak Adam

14.09.17

Bujda Roman

14.09.17

Dolot Przemysław

DATA

 

OBW. 166 - SEKT. 16 B           (pole Fedyniuka, od torów)

15.08.17

Łukianowski Mirosław

15.08.17

Łukjanowski Krzysztof

17.08.17

Łukjanowski Wiesław

17.08.17

Poliński Ireneusz

19.08.17

Surmacz Wiesław

19.08.17

Zegzuła Adam

21.08.17

Zelem Roman

21.08.17

Zieliński Patryk

23.08.17

Szajkowski Stanisław

23.08.17

Szafrański Jan

25.08.17

Łukianowski Mirosław

25.08.17

Łukjanowski Krzysztof

27.08.17

Łukjanowski Wiesław

27.08.17

Poliński Ireneusz

29.08.17

Surmacz Wiesław

29.08.17

Zegzuła Adam

31.08.17

Zelem Roman

31.08.17

Zieliński Patryk

02.09.17

Szajkowski Stanisław

02.09.17

Szafrański Jan

04.09.17

Łukianowski Mirosław

04.09.17

Łukjanowski Krzysztof

06.09.17

Łukjanowski Wiesław

06.09.17

Poliński Ireneusz

08.09.17

Surmacz Wiesław

08.09.17

Zegzuła Adam

10.09.17

Zelem Roman

10.09.17

Zieliński Patryk

12.09.17

Szajkowski Stanisław

12.09.17

Szafrański Jan

14.09.17

Łukianowski Mirosław

14.09.17

Łukjanowski Krzysztof

 

DATA

OBW. 166 - DRZONÓW

15.08.17

Babiński Piotr

15.08.17

Błaszczak Gerard

17.08.17

Braun Piotr

17.08.17

Jaskulski Adam

19.08.17

Kozłowski Zdzisław

19.08.17

Leśniak Przemysław

21.08.17

Majchrzak Adam

21.08.17

Matujzo Jarosław

23.08.17

Mielec Janusz

23.08.17

Zagierski Adam

25.08.17

Babiński Piotr

25.08.17

Błaszczak Gerard

27.08.17

Braun Piotr

27.08.17

Jaskulski Adam

29.08.17

Kozłowski Zdzisław

29.08.17

Leśniak Przemysław

31.08.17

Majchrzak Adam

31.08.17

Matujzo Jarosław

02.09.17

Mielec Janusz

02.09.17

Zagierski Adam

04.09.17

Babiński Piotr

04.09.17

Błaszczak Gerard

06.09.17

Braun Piotr

06.09.17

Jaskulski Adam

08.09.17

Kozłowski Zdzisław

08.09.17

Leśniak Przemysław

10.09.17

Majchrzak Adam

10.09.17

Matujzo Jarosław

12.09.17

Mielec Janusz

12.09.17

Zagierski Adam

14.09.17

Babiński Piotr

14.09.17

Błaszczak Gerard

Poprawiony: wtorek, 15 sierpnia 2017 18:36
 
ZGŁASZANIE POZYSKANIA ZWIERZYNY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Kokoszka   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 19:35

Koleżanki i Koledzy,

począwszy od dn. 26.06.2017 r. pozyskanie zwierzyny zgłaszamy do Kol. Sławomira Raczynga poprzez:

- zgłoszenie w ciągu 3 dni od daty pozyskania sms-em, mailem lub telefonicznie (imię i nazwisko myśliwego, gatunek zwierzyny, obwód)

- dostarczenie dokumentu z tym faktem związanego (protokołu przejęcia na użytek własny/kwitu ze skupu) pocztą lub doręczonego osobiście - w ciągu 14 dni od daty pozyskania.

Dane kontaktowe Kol. Raczynga:

- nr tel. 502 381 849

- email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- adres do wysyłki dokumentów (protokół przejęcia na użytek własny, kwit ze skupu): Sławomir Raczyng, Bobrowice 121, 66-627 Bobrowice

Poprawiony: poniedziałek, 26 czerwca 2017 19:56
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Fazy księżyca

CURRENT MOON

DROP - Koło Łowieckie