Ostatnia wiadomość

Nowsza- -Starsza
30.09.2019 ZEBRANIE CZŁONKÓW

W dn. 30.09.2019 r. o godz. 17:00 w Placówce Opiek. w Zielonej Górze odbędzie się zebranie członków koła. Zasadniczy temat zebrania to BARDZO DUŻE SZKODY i ZAGROŻENIA z nich wynikające.

Omawiane będą też inne sprawy - m. in. zbliżające się polowania komercyjne i kondycja naszego koła. Poza tym wypisywanie "odstrzałów".

INFORMACJE

Zgodnie z podjętą przez zarząd koła uchwałą:

1. Wyłączeniu do odwołania z polowań indywidualnych zostają sektory 14 A i 14 B na obwodzie nr 151.

2. Tusze jeleni (wszystkich) kupowane na użytek własny podlegają OBOWIĄZKOWEMU okazaniu niżej wymienionym osobom:

- obwód 151 - R. Bujda, M. Wąsiewicz

- obwód 166 - P. Braun, S. Urbańska

- obwód 56 - M. Miller, K. Skomra

lub członkom zarządu koła.

SKUPY TUSZ

UWAGA,

do odwołania nie zdajemy tusz zwierzyny do skupów:

NADLAS oraz PROVINCJA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zarząd koła niniejszym informuje iż:

1. Myśliwi-leśnicy spoza grona członków naszego koła polują bez osoby towarzyszącej wyłącznie na terenie swojego leśnictwa. Na innych terenach zawsze przy obecności myśliwego, członka koła.

2. Myśliwi-rolnicy spoza grona członków naszego koła polują bez osoby towarzyszącej wyłącznie na terenie gruntów stanowiących ich własność. Na innych terenach zawsze przy obecności myśliwego, członka koła.

3. Jelenie cielęta i łanie przejmowane na użytek własny muszą obowiązkowo być okazywane i potwierdzane na protokole przez członka zarządu koła lub gospodarza obwodu lub strażnika łowieckiego (jedną z tych osób).

4. Adresem do korespondencji jest: K.Ł. Drop, ul. Potokowa 1 D/4, 65-153 Zielona Góra (adres księgowej koła).

5. Wszelkie dokumenty, kwity ze skupów, protokoły etc., przesyłamy na w/w adres.

6. W związku ze zgłaszanymi przez członków koła częstymi i powszechnymi przypadkami "blokowania" przez jednego, dwóch a nawet kilku myśliwych, szczególnie atrakcyjnych sektorów poprzez wpisywanie się do "Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" na ten sam sektor zaraz po zakończeniu na nim polowania lub poprzez wzajemne wpisywanie się myśliwych na te sektory, zarząd apeluje o  natychmiastowe zaprzestanie takich praktyk.  Takie zachowanie nie przystoi prawemu myśliwemu i świadczy o lekceważącym  i niekoleżeńskim stosunku do pozostałego grona  członków naszego koła. Wpisów do "Książki..." powinniśmy dokonywać osobiście przed i po zakończeniu polowania podpisując się CZYTELNIE. Ponownie na dany sektor wpisujemy się po dobie przerwy. Wprowadzenie takich regulacji ma na celu umożliwienie  innym członkom koła realizacji swej pasji w wybranych, szczególnie atrakcyjnych łowiskach (doba przerwy - nie dotyczy myśliwych pilnujących upraw). Zasady takie spowodują także wzrost pozyskania i pozytywnie wpłyną na realizację planów.

7. W "odstrzale" BEZWZGLĘDNIE wpisujemy FORMĘ POROŻA w przypadku pozyskanych samców zwierzyny płowej. Zarząd apeluje również o zapoznanie się z aktualnymi ?Zasadami selekcji osobniczej..? dostępnej m. in. na stronie Zarządu Okręgowego PZŁ  http://www.zielonagora.pzlow.pl

8. Powyższe regulacje obowiązują od chwili ogłoszenia.

ADRES DO KORESPONDENCJI - ZMIANA

Dn. 07.08.2018 r. zarząd koła uchwalił zmianę adresu do korespondencji. Aktualny adres:

K.Ł. Drop

ul. Potokowa 1D/4

65-153 Zielona Góra

Wszelką korespondencję, w tym kwity ze skupów i protokoły przyjęcia na użytek własny tusz zwierzyny należy kierować na w/w adres.


KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy o tym, by myśliwi wybierający się na polowania zbiorowe byli obowiązkowo zaopatrzeni w pomarańczowe lub żółte kamizelki ostrzegawcze.

TRZCINOWISKA OBW. 78 - ZAKAZ POLOWAŃ

W związku z bardzo dużym zmniejszeniem ilości i powierzchni naturalnych ostoi / miejsc bytowania dla dzików na obwodzie 78 którymi do niedawna były rozległe trzcinowiska, wprowadzony zostaje od dn. 07.05.2016 r.

ZAKAZ POLOWANIA NA DZIKI I ZAKŁADANIA NĘCISK W TRZCINOWISKACH NA OBWODZIE 78

Celem tego działania jest ograniczenie migracji dzików oraz spowodowanie wzrostu ich populacji do satysfakcjonującego poziomu.

W związku z powyższym polujemy przede wszystkim na polach.

Badanie mięsa

Szybkie badanie mięsa dzika przeprowadza Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze przy ul. Browarnej 6.tel. 68 453 73 61. Przy dostarczeniu próbki do godziny 11:00 wynik można sprawdzić dzwoniąc pod podany numer telefonu około 14:30 w tym samym dniu. Koszt badania to około 27zł.

Dla przypomnienia podajemy z których części tuszy należy pobrać próbki wielkości orzecha laskowego:

a)mięśnie każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,

b)mięśnie żuchwowe,

c)mięśnie przedramienia,

d)mięśnie międzyżebrowe,

e)mięśnie języka,

- jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt a-c, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni , które są dostępne.  Ogólna waga próbki z jednego dzika to min.150g

Kontakt
Koło Łowieckie "DROP"
65-153 Zielona Góra
ul. Potokowa 1D/4
Nr konta bankowego: 06 1090 1636 0000 0000 6200 7602
Numery telefonów
Lp.
Imię, Nazwisko - stanowisko          
Numer telefonu  
E-mail     
1 Tadeusz Baranowski - prezes

xxxxxxxxx

2 Jerzy Buczyniak - podłowczy xxxxxxxxx
3 Wojciech Misiuk - łowczy xxxxxxxxx
4 Paweł Lenczewski - sekretarz xxxxxxxxx
5 Dariusz Skowroński - skarbnik xxxxxxxxxZdjęcia z 60-lecia

Zdjęcia z obchodów 60 lecia Koła wejdź na strone:
http://www.przegladlubuski.pl/.
Zdjęcia wykonał Krzysztof Chmielnik.
Wkrótce zdjęcia w naszej galerii.

Pierwszy Wpis
Od 12 czerwca 2009 roku działa nasza nowa strona internetowa. Zapraszamy.


Historia Koła
Monografia koła łowieckiego Drop w Zielonej Górze.

Od połowy 1945 roku kilkunastu mieszkańców Zielonej Góry dzierżawiło w ościennych gminach,
tereny polne, na których polowali. Z upływem lat przybywało myśliwych,
którzy w listopadzie 1949 roku utworzyli Stowarzyszenie Łowieckie w Zielonej Górze
pod nazwą "Szarak". 

Pierwsi członkowie koła: Jan Bugaj, Wacław Chinalski, Jan Czajkowski, Andrzej Dyla,
Władysław Derda, Michał Dzik, Tadeusz Jagielnicki, Piotr Krasucki, Oleksy Kuncewicz,
Marian Klechamer, Franciszek Kotkowiak, Jan Kowalczyk, Józef Lebiedziewicz,
Wiktor Macierzyński, Józef Manyś, Kazimierz Staworzyński, Michał Sudoł,
Dominik Szczygieł, Czesław Tomczak, Józef Wdowiak, Józef Wiecki, Tadeusz Zmysłowski,
Franciszek Zając.

    Pierwszy zarząd koła:

Prezes - Marian Klechamer

Łowczy - Oleksy Kuncewicz

Sekretarz - Jan Bugaj

Skarbnik - Franciszek Kotkowiak

     Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Tadeusz Zmysłowski

Członkowie: Józef Wiecki i Piotr Krasucki.
W tamtych latach zarządy kół i Zarządy Rewizyjne wybierane były każdego roku.

W czerwcu 1952 roku do koła wstępuje Jerzy Łukjanowski. 

    Zarząd koła wybrany jesienią 1952 roku:

Prezes - Marian Klechamer

Łowczy - Franciszek Kotkowiak

Sekretarz - Jerzy Łukjanowski

Skarbnik -  Jan Bugaj.

    Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Jan Czajkowski

Członkowie - Dominik Szczygiel i Jan Kowalczyk.

W 1954 roku kilku członkom koła cofnięto pozwolenie na broń.
W związku z powyższym, Nadzwyczajne Plenarne Zebranie powołało nowy skład zarządu:

Przewodniczący - Jerzy Łukjanowski

Łowczy - Jan Bugaj

Sekretarz - Kazimierz Henclewski 

Skarbnik - Joachim Borkowiecki

W 1956 roku wstępuje do koła Ryszard Łukianowski z koła łowieckiego "Dzik" Brzózka.

W 1958 roku  znikają nazwy kół zostaje wprowadzona numeracja.
Dla naszego koła przypada liczba 58.

W 1959 i 1960 roku na polecenie władz zwierzchnich,
członkowie naszego koła uczestniczą w pochodach 1-wszo majowych.

Żona Mariana Klechemera uszyła z zielonego drelichu 30 kurtek myśliwskich,
według własnego pomysłu. Myśliwi ubrani w kurtki, przepasani pasami pełnymi naboi,
w kapeluszach myśliwskich, z bronią na ramieniu i prowadzonymi na otoku
psami wywołują burzę oklasków. Przed grupą w asyście zarządu szedł
kol. Jerzy Łukjanowski niosąc proporczyk koła.
Przed trybuną honorową ustawioną na Placu Bohaterów, myśliwi oddali z broni trzykrotną salwę.
 

Fazy księżyca

CURRENT MOON

DROP - Koło Łowieckie